Deze site maakt gebruik van technische cookies en de cookies welke worden geplaatst door Google Analytics. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houdt u er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. Akkoord

Reglement i.v.m Corona

02 Juli 2021


Beste huurder en bezoekers van Wijkcentrum de Bergspil,


We maken momenteel een vreemde tijd door, gelukkig schijnt het de goede kant op te gaan en kunnen we meer versoepelen.


Hopelijk is het voor U en de uwen goed verlopen voor ons als vrijwilligers van de Bergspil was het een vreemde tijd. Wel in de Bergspil te zijn zonder huurders.  Maar gelukkig zijn we als mens er goed door heen gekomen.


Wijkcentrum de Bergspil kan vanaf heden in principe weer opengaan voor onze vaste huurders, onder dezelfde condities als de Horeca zie hieronder:


Bijna alle beperkingen voor de horeca vervallen vanaf 26 juni. Vanaf dat moment gelden dezelfde regels voor binnen als buiten op het terras. Ook mogen horecagelegenheden volgens de reguliere openingstijden weer open. En vervalt het maximum aantal personen per tafel. Er geldt nog een aantal voorwaarden


Zonder conona toegangsbewijs:


  • Een vaste zit plek is verplicht. Dit mag ook een zit plek aan de bar zijn en ook zelfbediening is weer toegestaan.
  • Bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar. 
  • Bezoekers worden gevraagd zich te registreren en mee te werken aan de gezondheidscheck.   
  • In alle eet-en drinkgelegenheden mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. Dit geldt binnen en buiten.   
  • Entertainment zoals tv-schermen en luide muziek is toegestaan. Bezoekers moeten dan wel op hun vaste zit plek blijven zitten.

  De beperkingen voor de openingstijden van horecagelegenheden vervallen. Dit houdt in dat horecagelegenheden weer volgens hun reguliere openingstijden open kunnen. Dit geldt ook voor de beperking op de afhaaltijden. 


  Met coronatoegangsbewijs:


   • 100% van de bezoekerscapaciteit is toegestaan. 
     

   Er mogen veel minder personen in de ruimtes i.v.m. het 1,5 meter afstand houden;  ruimte 1a en 1b in elk nog maar 4 personen, 2 ruimtes samengevoegd 8 personen, in ruimte 3 kunnen nog 10 personen en in de grote zaal tussen de 20 en 25 personen.


   De open ruimte is niet meer beschikbaar om koffie te drinken, dit kunt u doen in de ruimte waar u gebruik van maakt. Open ruimte is alleen nog te gebruiken voor voorlopig maximaal 3 biljarters en uitzondering dat zij daar wel kunnen drinken bij hun zitplek, dus niet aan de bar!


   Alle ruimtes kunnen dus ook niet tegelijkertijd zijn gevuld met het maximaal aantal bezoekers per ruimte, omdat er maar 30 bezoekers totaal binnen mogen.


   Zingen, dansen, bewegen en muziek maken mogen  voorlopig niet binnen plaatsvinden.


   Graag willen we van u als huurder weten, of u nog opstart voor de zomervakantie en zo ja op welke wijze. Denkt u er ook aan dat u als huurder verantwoordelijk bent in de gehuurde ruimte voor het 1.5 meter afstand houden van u leden/bezoekers. Een eventuele boete zal door wijkcentrum de bergspil aan u als huurder worden doorberekend. Ook dient u als huurder zelf zorg te dragen voor desinfecterende middelen in de gehuurde ruimte en een gezondsheidscheck voor uw leden/gebruikers wellicht vooraf door u als huurder alvast te regelen met u leden/gebruikers, zie hieronder:


    


   Vragen voor de gezondheidscheck: wanneer één van onderstaande vragen met JA wordt beantwoord, mag de medewerker niet komen werken of de mag de klant niet naar de afspraak komen. Het werk of de afspraak moet worden uitgesteld totdat op elke vraag NEE geantwoord kan worden.


    1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
    2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
    3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
    4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
    5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

    Op elk moment kan het zo zijn dat wij toch weer gedwongen zijn Wijkentrum de Bergspil  (deels) te sluiten, denk aan meer Corona besmettingen of geen inzetmogelijkheid van onze vrijwilligers.


    Probeer toiletbezoek zo minimaal mogelijk te houden in Wijkcentrum de Bergspil, ga vooraf gewoon thuis voor dat je komt, mogelijk gaan onze toiletten in juni opnieuw betegeld worden en is alleen invalidentoilet beschikbaar.


    Al met al zijn het nogal wat wijzigingen en regels en voorlopig zullen we het hier mee moeten doen, ook na 1 juli als er mogelijk 100 personen binnen  mogen blijft het maximaal aantal personen zoals eerder aangegeven per ruimte gelden.


    Lees ook onderstaande adviezen voor Risicogroepen!!


    Met vriendelijke groet,


    Bestuur van Wijkcentrum de Bergspil


     


    Wat zijn de risicogroepen bij het nieuwe coronavirus


    Mensen die tot een risicogroep behoren zijn mensen die een hoger risico hebben om ernstig ziek te worden van een besmetting met het nieuwe coronavirus. Dit zijn: 


     • Mensen van 70 jaar en ouder
     • Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met een van onderliggende aandoeningen:
      • Mensen met chronische luchtweg- of longproblemen die daar van zo veel last hebben dat ze onder behandeling van een longarts zijn.
      • Chronische hartpatiënten, die daar zoveel last van hebben dat ze onder behandeling zijn van een cardioloog.
      • Mensen met suikerziekte die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties. 
      • Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een nier transplantatie. 
      • Mensen met een vermindere weerstand tegen infectie doordat zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte en mensen die een orgaan of stamceltransplantatie hebben ondergaan. Mensen die geen milt hebben of een milt die niet functioneert en mensen die een bloedziekte hebben. Mensen met een verminderde weerstand doordat ze weerstand verlagende medicijnen nemen. Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling. Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts. 
      • Mensen met een hivinfectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4  getal onder <200/mm2. 
      • Mensen met ernstige leverziekte. 
      • Mensen met ernstig overgewicht (BMI Body Mass Index  > 40).

     Risico op besmetting zo klein mogelijk maken


     Als je tot de risicogroep behoort, dan blijf je zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten als het noodzakelijk is. Als je toch even naar buiten moet, volg dan de maatregelen nauwgezet op. Houd 1,5 meter afstand van anderen en zorg voor goede hygiënemaatregelen. Was je handen vaak met water en zeep en raak je neus of mond zo min mogelijk met je handen aan. Het advies is om geen bezoek te ontvangen. Natuurlijk is het fijn om contact te hebben met anderen. Als je toch bezoek krijgt, beperk het bezoek dan zoveel mogelijk tot 1 of 2 vaste personen. Vraag hen ook om zich extra goed aan de maatregelen te houden. 


      


     Adviezen 


      • Blijf zoveel mogelijk thuis
      • Blijf sowieso thuis en ziek uit als je verkoudsheidsklachten, koorts en/of benauwdheid hebt. Verkoudsheidsklachten kunnen zijn: neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging.
      • Je werkt thuis. Als dat niet mogelijk is, overleg dan met je bedrijfsarts.
      • Doe zelf geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Laat anderen boodschappen doen, of laat ze bezorgen. Zorg bijvoorbeeld dat een ander de hond uitlaat. 
      • Nodig geen bezoek uit. Een uitzondering geldt voor zelfstandig wonende ouderen die vóór de COVID-19 pandemie al kwetsbaar waren in hun zelfredzaamheid en een zeer beperkt netwerk hebben. Om in de huidige omstandigheden een sociaal isolement te voorkomen, kunnen hier een of twee vaste personen worden aangewezen die hen met enige regelmaat blijven bezoeken. Ook bij dit bezoek gelden de algemene maatregelen zoals houdt 1,5 meter afstand en goede hygiënemaatregelen. Als deze vaste bezoeker(s) klachten hebben zoals verkoudheidsklachten, koorts en/of benauwdheid passend bij COVID-19, blijven zij thuis zoals voor iedereen in Nederland geldt.


      Start pagina